Indonesie

Door daankepel

categorie: Vakantie en reizen

Wepje

Maak ook gratis je eigen website op Wepje net als 1379 anderen!
Bijvoorbeeld:
http:// .wepje.com
  • Bali

    ?
  • indonesie

    De Indonesische archipel is al zeer lang een belangrijke handelsregio. Reeds in de zevende eeuw waren er handelsroutes tussen het Srivijaya Koninkrijk en China. De geschiedenis van Indonesië is sterk beïnvloed door sterke machten van buitenaf die werden aangetrokken door de natuurlijke rijkdommen van Indonesië. Onder invloed van India floreerden het Hindoeïsme en Boeddhisme in de eerste paar eeuwen na onze jaartelling. Islamitische handelaren brachten de Islam met zich mee en Europese machten bevochten elkaar om de handelsmonopolies in de specerijenhandel tijdens de tijd van de ontdekkingsreizigers. Uiteindelijk werd het land een Nederlandse kolonie, een situatie die meer dan drie en een halve eeuw voort duurde. Indonesië verklaarde zich onafhankelijk na de tweede wereldoorlog. Sinds die tijd is de geschiedenis turbulent en die wordt gekenmerkt door natuurrampen, corruptie, afscheidingsbewegingen, democratisering en snelle economische veranderingen.

  • Indonesie

    De Indonesische eilanden laten een zeer gevarieerd beeld zien wat betreft etniciteit, taal en godsdienst. De Javanen zijn de grootste en politiek gezien meest dominante etnische groepering. Als land heeft Indonesië een gemeenschappelijke identiteit verworven welke vooral wordt gedefinieerd door de nationale taal, een moslimmeerderheid en een geschiedenis van kolonisatie en het verzet tegen die kolonisatie. Het Indonesische motto luidt; “Bhinneka Tunggal Ika”, oftewel vrij vertaald; “Eenheid in diversiteit”. Echter, sektarisch geweld en separatisme zijn aan de orde van de dag en heeft enkele malen tot bloedige confrontaties geleid, die de economische en politieke stabiliteit hebben ondermijnd. Ondanks de grote populatie en hoge bevolkingsdichtheid heeft Indonesië grote natuurgebieden en 's werelds op een na grootste biodiversiteit. Het land is rijk aan natuurlijke rijkdommen, toch is armoede een belangrijk kenmerk van het Indonesië anno nu.

  • links